Naše pořady

Masopust, Masopust! Premiéra 3.3.2019

Masopustní období, tzn. období od Třech králů do Popeleční středy, bylo letos dlouhé skoro dva měsíce. Náš pořad připomněl zvyky a tradice, které se během něj děly.

V úvodu dívky z Perníčku 3 roztočily kolovraty a zazpívaly a tanečně propojily krásné kánony. Jejich tvůrčí práci přerušily děti z Marcipánku 1, které nám tanečně připomněli skutečnost, že se o masopustu pořádalo mnoho svateb. Marcipánek 2 si užil zabíjačku na Tučný čtvrtek, která k masopustu dříve neodmyslitelně patřila. Marcipánek 3 se pak vydal s panem učitelem na obchůzku s Blažejem a Řehořem, aby se panu učiteli dostalo odměny za jeho práci.

Hromnice - dávné luperkálie, jsme si připomněli Mariánským průvodem se svíčkami. Děti z Perníčku 1 vyrazili na Šibřinky (tancovačku s tématem), jejichž letošní téma bylo - Pardubický expres! Ten nás tanečně provezl po pardubickém venkově! Život Svaté Doroty hudebně vzpomenula Muzika Perníčku. A závěrečnou slavnostní masopustní obchůzkou “Vostatky”, kterou jsme zrekonstruovali dle pamětníka Vostrálka od Skutče a na kterou jsme si sami na soustředění připravili kostýmy, jsme se vesele protančili s Perníčkem 2 až k Popeleční středě!

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
DS2_0551.jpg DS2_0320.jpg DS2_0474.jpg DS2_0508.jpg
Na Mikuláše… v nebi, pekle i mezi nimi Premiéra 4.12.2016

Příchod svatého Mikuláše do stavení byl pro děti velmi napjatě očekáván vždy. V životě naší tradiční společnosti i dnes. Během koncertu jsme nahlédli nejen do dušiček napjatých dětí, ale i na nebe mezi anděly a k čertům do pekla. Všude probíhaly přípravy na Mikulášskou obchůzku. Následně přišel i sám svatý Mikuláš…

Když pak Mikuláš odešel, začali se Vánoční trhy, kde jste mohli koupit vše potřebné pro pečení cukroví, vánoční ozdoby, betlémy, prostě vše potřebné pro přípravu krásných Vánočních svátků. Proto byla i tržnice nedílnou součástí našeho koncertu.

Premiérově jsme uvedli pásma: Než přijde Mikuláš, Andělská abeceda,Pekelný mariáš a Mikulášský jarmark.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Příloha č.2
Přiložené fotografie
DSC_8535m.jpg CIMG75401m.jpg CIMG7777m.jpg CIMG7495m.jpg
Od Šumavy k Tatrám Premiéra 8.5.2018

Pořad k oslavám 100.výročí založení Československa. V rámci představení jsme se zaměřili na etnografické regiony tehdejšího Československa a některé výrazné si připomněli:
Marcipánek 1 si připravil dětské taneční hry za doprovodu muziky FS Lipka
Marcipánek 2+3 lidové tance z Valašska za doprovodu muziky FS Lipka
Perníček 1 – Lidové tance z Polabí v doprovodu dětské muziky Perníček
Perníček 2A – Chodské kolečko – Chodsko jako nejvýraznější region s významnou historií, kde čerpali čeští obrozenci nemohlo být opominuto!
Perníček 2B – To valašské opalisko, tance typické pro valašskou pasteveckou kulturu, která se táhla po celém karpatském oblouku.
Perníček 3 - lidové tance ze Zemplína jsou velmi specifické. Dívčí karička – tanec kolového typu který si dívky samy doprovází pouze zpěvem.
Perníček 2AB – Kejklíři jedou – jinoetnické vlivy na českou a slovenskou kulturu.
Koncert k výročí založení Československa měl velký divácký úspěch. Společně jsme odhalili taje naší národní kultury, které díky dnešnímu komerčnímu způsobu života upadají v zapomnění. Naším cílem byla oslava založení Československé republiky a připomenutí naší slovanské kultury.

Přiložené soubory
Příloha č.1
Přiložené fotografie
DS2_09688.jpg DS2_09794.jpg DS2_09876.jpg DS2_09770.jpg
Na jarmarku Premiéra 14.5.2017

Děti z našich dětských folklorních souborů Perníček a Marcipánek během celovečerního koncertu cestovaly časem a zastavil se před 150 lety ve vesnickém stavení našich praprababiček. Společně s nimi prožili období výročního jarmarku.
Marcipánek 1+2+3 si připravil řemeslnické tance za doprovodu muziky souboru Lipka: “Narodil se mladej švec”, “Já prodávám manžestr”, “My řezníci řemesníci”
Perníček 3 tanečně zdůraznil trhovní funkci jarmarku “Z jarmarku pardubského”
Perníček 1 zabrousil na jarmareční tancovačku “Muziko, ty hrej!”
Perníček 2 představil potulné kejklířské řemeslo “Kejklíři jedou!”
Perníček 3 ochutnal exotický nápoj - kávu, v pásmu “Meleme, meleme”

Přiložené soubory
Přiložené fotografie
DS2_1104.jpg DS2_1136.jpg Pe1-06.jpg Pe3-04.jpg